top of page

ÅKULLA OUTDOR RESORT INTEGRITETSPOLICY

Så skyddar vi dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Åkulla Outdoor Resort  sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver Åkulla Outdoor Resort behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Åkulla Outdoor Resorts tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Åkulla Outdoor Resort AB ansvarar för dina uppgifter. 

 

Åkulla Outdoor Resort AB, org.nr. 556859-2165, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

 

Så skyddar vi dina uppgifter

Åkulla Outdoor Resort värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Så får Åkulla Outdoor Resort dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel offertförfrågan samt -bekräftelser, kundenkäter eller bokningar innebär det att du lämnar någon form av information till Åkulla Outdoor Resort. Ibland händer det också att Åkulla Outdoor Resort får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om företag som förmedlar bokningar eller eventuellt SPAR och andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

 

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, yrke/befattning samt i vissa fall allergier och hälsotillstånd.

 

Så använder vi dina uppgifter

Åkulla Outdoor Resort behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig, till exempel bokning av hotellrum, bordsbokning i restaurangen, anmälan till en aktivitet och/eller utskick av relevanta erbjudanden som vi tror att du har intresse av, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Helt enkelt för att ge dig god service och veta hur vi kommer i kontakt med dig om något oförutsett uppstår.

I vissa fall kan Åkulla Outdoor Resort behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

 

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Åkulla Outdoor Resort och våra bokningsansvariga för hotell- och restaurang. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Åkulla Outdoor Resort. 

 

Så länge sparar vi dina uppgifter

Åkulla Outdoor Resort sparar dina personuppgifter i upp till sju år. 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Åkulla Outdoor Resort AB, Åkulla Friluftsgård, 432 97 Rolfstorp. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

 

Om dina uppgifter hos Åkulla Outdoor Resort är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Överföring till tredje land

Åkulla Outdoor Resort överför aldrig dina personuppgifter länder utanför EU/EES.

 

Cookies

Åkulla Outdoor Resort använder så kallade cookies, små textfiler, på webbplatsen för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Åkulla Outdoor Resort använder sig även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av integritetspolicy

Åkulla Outdoor Resort gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

bottom of page