top of page
yasjön .jpg

Inledning

Hållbar ledning handlar om att vara tydlig med vad det finns för avsikter och vad som görs för att öka hållbarheten, både mot personal, konsumenter och allmänhet. Det handlar också om att ta hänsyn till hur olika beslut påverkar möjligheterna till långsiktigt hållbar utveckling.

 

Deltagande handlar om att låta alla som påverkas av företagets verksamhet komma till tals och beakta deras åsikter vid viktiga beslut, till exempel personal, leverantörer och kunder eller närboende och lokalsamhälle. Det handlar också om möjligheten för alla intressenter att framföra åsikter om verksamheten och att lösa konflikter med intressenterna i dialog. 

Agenda 2030

Åkulla Outdoor Resort strävar efter hållbarhet inom alla de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Arbetet utgår från FN:s globala mål och tillämpas avdelningsvis på vårt boende, aktiviteter och maten vi serverar för att hela företaget ska präglas av vårt hållbarhetsarbete.

 

Faktum är att vi direkt eller indirekt arbetar med flertalet av FN:s Agenda 2030-mål. Med hjälp av verktyget hållbarhetsblomman bryts det ner via ledningsnivå till hela företaget. Vill du läsa mer om verktyget kan du göra det här https://hallandsmatgille.se/hallandsk-hallbarhet/

En del av det vi gör idag

IMG_6692.JPG
Trailrun4.jpg
A82A0C99-C703-42C0-BDFC-BFADF79627C5.heic

Boende 

Mat

Aktivitet

Vi värmer upp våra större byggnader med pellets som är förnyelsebar. Solpaneler har installerats på den nya hotelldelen för uppvärmning.  

Ventilationen på de nya hotellrummen kan regleras per rum, vilket bidrar till minskad energiförbrukning.

Källsortering sker alltifrån hotellrummet till köket och vår miljöstation underlättar källsortering för alla våra gäster.

 

Laddningsplats för elbilar finns.

Vi lagar mat från grunden med råvaror som är majoritet ekologiska, KRAV-märkta och närodlade. Vi strävar efter att minska vårt matsvinn. Därför är menyerna utformade så att rester tas om hand, erbjuder matlåda om du inte orkar äta upp, serverar på tallrik med möjlighet till backning.

WWF Matguide används i vår menyplanering för att minimera 

klimatpåverkan, där är tex viltkött ett grönlistat kött. 

Vi jobbar även med WWF´s One Planet Plate, där vi tillagar rätter med lite CO2 per tallrik, som gynnar biologisk mångfald.

MBC_4452_edited.jpg
Kleen kanteen 1 .jpg

Personal

Kranmärkt

Hållbar användning av skog och mark genom samverkan med markägare, lokala föreningslivet och Varbergs kommun. Vi har gärna samarbetspartners som har lokalt producerade produkter med hållbarhetsfokus, te x från Maria Åkerberg, Sjö & Hav, och Light My Fire.

 

Vårt aktivitetsutbud grundar sig på att påverka omgivningen så lite som möjligt och ge en härlig upplevelse för besökaren.  Med devisen Closer to Nature. 

VFAB_Åkulla3_MarieHidvi.jpg

Hyresvärd

Vi arbetar för en hållbar arbetssituation med balans mellan arbete och fritid. Vi mäter och följer upp detta regelbundet tillsammans med våra medarbetare. Vi har tagit fram en friskvårds- och hälsopolicy. Alla medarbetare utbildas i hållbarhet i samverkan med Region Halland.

 

Kollektivavtal via Visita. Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

 

Anläggningen är en Kranmärkt verksamhet, vilket innebär att vi använder kranvatten i stället för flaskvatten. Då flaskvatten kräver 300 gånger mer energi och är 250 gånger dyrare. Vi uppmuntrar gästerna att fylla sina egna vattenflaskor. 

 

Vi sparar vatten genom att bevattning sker med vatten från sjön.

Vi har ett så kallat grönt hyresavtal med fastighetsägaren Varbergs Fastighets AB. Avtalet fungerar som en plattform för samverkan i frågor som gäller energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Läs mera om Varbergs Fastighets AB hållbarhetsarbete.

VÄRDEGRUND/LEDSTÄRNOR

Hållbarhet

Vi tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och jobbar långsiktigt.
Vi lyssnar på våra gäster, på varandra och våra samarbetspartners.
Vi har en vilja att bidra till ett bättre samhälle och tar ansvar för framtiden

Vi bryr oss om naturen, gästen och varandra.
Omtanke ger oss energi, vi stöttar varandra och sätter gränser.

Vi respekterar allas lika värde och ser olika åsikter och synpunkter som en viktig del i vår utveckling, kreativitet och innovation.

 

Tillgänglighet

Vi ligger mitt i naturen. Vi är enkla att samarbeta med, vi är tydliga mot varandra och andra.

Det är lätt att boka hos oss och vi har generösa öppettider.
Det ska vara enkelt för alla att bo, äta och uppleva.

Kvalité

Vi finns för varandra och ser vår kompetens och erfarenhet som komplementär.
Vi levererar alltid våra tjänster och produkter med stor noggrannhet och proffsighet.

Vi ger våra gäster ett gott värdskap

Vårt hållbarhetsarbete

ULLTRÖJA BLIR LJUDABSORBENT
 

TLF_logo_2rad.jpg
IMG_2923.HEIC
bottom of page